Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 13.5.2013

REKISTERIN PITÄJÄ
T:mi Olli Korhonen
PL 34
02321 ESPOO
Puh. 044 7710 777
Y: 1669636-4
www.futonnetti.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Olli Korhonen

REKISTERIN NIMI
Futonnetti.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N
TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta Futonnetti.fi:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Avanian
omistamalla palvelimella.